Club Andalucia DK´s hjemmeside

VELKOMMEN TIL PLAYA TROPICAL

Spaniens varmeste sted om vinteren

Velkommen til denne hjemmeside, som skal være til glæde og gavn for alle, der holder af vores feriebolig i PLAYA TROPICAL.


Vi befinder os ved Almuñécar, der ligger på den del af kyststrækningen mellem Malaga og Almería, hvor den himmelstræbende bjergkæde, Sierra Nevada, med det højeste punkt, Mulhacén, skærmer kystegnen mod kulde nordfra, hvilket medfører et varmere klima i lavland og bjergdale langs en ca. 60 km lang kyststrækning mellem Herradura (5 km vest for Almuñécar) og La Rabita (omtrent midtvejs mellem Almuñécar og Almería).

På denne strækning kan der derfor dyrkes særlige slags grøntsager og andre vækster, som kræver et tropeagtigt klima - f.eks. finder man her mange og vidtstrakte sukkerrør, avocados og chirimoya plantager.

I det nævnte relativt lille område af Costa del Sol, Costa Tropical, er klimaet faktisk subtropisk, så "Playa Tropical" bærer ikke sit navn forkert!


Resumé af ekstra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Playa Tropical afholdt 9. marts 2024

Punkt 1

Formand for blok 1, M Serrano Molina tog ordet og præsenterede et resumé af den tidligere generalforsamling (ikke ført til referat). Oversættelse ved José Schwartz

Punkt 2

Regnskab

Punkt 3

Information om udførte og planlagte aktiviteter

José Schwartz, formand for blok 3, fremlagde de vigtigste dele af regnskabet:

Ordinære udgifter

Udgifter til lys                                                                                         37.650,23 Euro

Udgifter til vand                                                                                    22.863,15

Udgifter til gas                                                                                       12.407,23

Rengøring af lejligheder                                                                     16.716,00

Eksternt vaskeri                                                                                     21.796,71

Personaleomkostninger                                                                     125.679,56

Social sikring (ansatte)                                                                        60.558,14

Skatter                                                                                                      29.465,66

Ejendomsforsikring                                                                             9.441,83

Udstyr (stole, lagener etc.)                                                               15.147,37

Telefon/internet                                                                                    5.395,22

Vedligeholdelse ude/inde                                                                  11.765,04

Ekstraordinære udgifter

Renovering af swimmingpool                                                                                       52.189,70

1. fase af renovering af bærende elementer                              16.977,40

Indkøb af køleskabe, tv, mikroovne                                              8.860

Gennemsyn af gasinstallationer                                                     1.808,95

Ekstra rengøringspersonale                                                              17.716

Udover udgifterne til renovering af swimmingpoolen, som var nødvendig for at opfylde gældende krav, kan I se, at der har været udgifter på ca. 17.000 euro til renovering af de bærende elementer i blokkene, det har været et meget vigtigt arbejde at udføre og der vil i de følgende år blive investeret yderligere 20.000 euro til denne del. I første fase er kælderen under blok 2 blevet repareret, idet den var den værst medtagne.

José Schwartz forklarer, at der har været en teknisk arkitekt på, som har indikeret, at det var det første der skulle iværksættes og at det firma, der har fået entreprisen, har fået oplyst, hvilke materialer der skulle anvendes. Der er blevet vist billeder af renoveringen.

Der blev vist et diagram over foreningens økonomiske situation pr. den 1. marts 2024, som det kan se, råder foreningen ikke over mange penge til at kunne iværksætte andre forbedringer, vi må ganske enkelt holde os til vedligeholdelse af blokkene.

Bank                                                                             13.349,11 euro

Salgskonto/lejligheder                                           11.523,41

Kasse                                                                            3.940

José Schwartz forklarer, at i løbet af de næste år, ønskes døre og nogle møbler i blok 1 + 2 malet hvide, for at få lejlighederne til at stå med et mere moderne og lysere udtryk, ligesom det er blevet gjort i blok 3.

Der er endvidere lavet budgetforslag for sofaer i blok 1+2 for at se, om de kan udskiftes i fremtiden og på hvilken måde. Der afholdes møde med ejerne af blok 3, for at se på mulighederne for, at udskifte sengene med en dobbeltsofa eller med to individuelle senge.

Vi beder de tekniske assistenter oplyse os om de ting, som de mener er vigtige, f.eks. blev der på sommer- generalforsamlingen oplyst, at de små kæledyr klemmer sig igennem åbningen mellem altanerne, hvorfor vi har besluttet at dække hullerne, mellem altanerne. Et problem vi ikke selv havde tænkt over, fordi at vi ikke selv har kæledyr.

Der blev forevist diagram over aktiviteter fra 2020 -2023.

2020/2021

Hvidmaling af vægge og døre i blok 3

Maling af entré møbel, lampefod og spisebord i blok 3

Maling af gulv ved swimmingpool og stier i haven samt udenfor bygningen

Afprøvning af alle ventilatorer i alle tre blokke, og reparation af de fejlbehæftede.

Udskiftning af lamper på altanerne

2021/2022

Information fra den tekniske arkitekt vedr. sanering af de bærende elementer

Kalkning af swimmingpoolen

Malergennemgang af lejlighederne i blok 1 + 2

Maling af gasrør

Maling af mure og bænke i haven

Beskæring af palmer og palmelilje af ekstern specialist

2022/2023

Renovering af swimmingpoolen, bestående i udskiftning af fliser til porcelænsfliser, vandledninger, der løb under jorden var der brud på, det er udskiftet, brusere med solpanel er installeret, der er installeret nye el pærer, nogle i kulørte farver.   Udgift: 52.189,70 euro

De bærende søjler i blok 2 er repareret jævnfør arkitektens anvisninger, anslået udgift: 9.508.90 euro

Reparation af alle hjørner i blok 3 og delv.is i blok 2

Maling af ydermur blok 3

Maling af væg langs swimmingpool

Maling af vægge i baggården

Maling af mure og bænke i haven

Maling af elevatordøre

Udskiftning af elevatordør i blok 3

Maling af tag med rød gummi for at forhindre filtrering (forhindring af regnvand trænger gennem taget)

Udskiftning af væglamper ved dørene

Maling af kasserne med ildslukkere

Maling af røgudtag i korridorerne

Afventende aktiviteter

Udskiftning af nattebelysning på alle etager

Færdiggøre maling af rækværk på altanerne

Installering af rist i stuen i lejlighederne i blok 1+2 for at opfylde gældende regler vedr. gas

Hubert Grohmann nævnte, at der er problemer med de skandinaviske tv kanaler. De tekniske assistenter bliver bedt om at henvende sig til administrationen når der er problemer, så at leverandøren kan blive kontaktet. Det eneste vi kan opfordre til nu er, at installere programmerne.

Rolf Jönsson udtrykker stor tilfredshed med internettet, og opfordrer til, at man kan anskaffe sig en chrome cast og på den måde se de ønskede TV programmer. H.G. spørger om det er muligt, at opvarme vandet i swimmingpoolen om vinteren, Jose Schwartz svarer, at det hidtil ikke har været muligt.

José Schwartz oplyser, at der ligger en underskrevet aftale med Repsol i forhold til etablering af solpaneler på taget uden omkostninger når det er sket, vil udgifterne til energi blive reduceret betragteligt og måske levne mulighed for opvarmning af poolen.

Birgit Dideriksen spørger, om der med den nye El energiform også kommer bedre forsyning til lejlighederne. Svaret hertil er ja.

Ivar Bertelsen spørger, om hvad man skal gøre, hvis elektriciteten forsvinder på en søndag, når kontoret er lukket. Det forklares, at tællerne er elektroniske, og er der et overforbrug af elforsyningen i lejlighedden, afbrydes der for strømmen. Det er dog let at løse, man skal tage det apparat fra strømmen som er årsag til afbrydelsen, slå alle knapperne ned på måleren i entréen, vente lidt og slå dem til igen. Så kommer strømforsyningen tilbage.

For resuméet: Kate Folman

23. maj 2024


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk