Club Andalucia DK´s hjemmeside

Udsigt til Playa Velilla med Playa Tropical.

I 1986

den 1. januar indtrådte Spanien i Fællesmarkedet, EF, med en 6-årig tilpasningsperiode.
Det betød, at udlændinge med fast ejendom og/eller pengeindestående i Spanien uanset om de var fuldt skattepligtige i deres hjemland, blev "begrænset skattepligtige" i Spanien. 😠

Derfor skulle periodeejere i Playa Tropical i foråret 1986 til at sende selvangivelser til Spanien vedr. deres besiddelser dér.
Da det var for dyrt for den enkelte at selvangive, vedtog bestyrelsen i Club Andalucia at udvide klubbens aktiviteter med assistance til selvangivelser i samarbejde med et gestoria i Almuñécar. Assistancen, der kostede et grundgebyr på kr. 100 for en periode plus kr. 20 for hver yderligere ejet periode, var kun en femtedel af hvad spansk hjælp ville have kostet. Assistancen var betinget af, at mindst 100 medlemmer tilmeldte sig ordningen og indbetalte et depositum på kr. 50 - 165 meldte sig.
Det gav naturligvis klubbens sekretær, Irene, en masse ekstraarbejde med indhentning af kopier af medlemmernes pas samt underskrifter på spanske formularer, besvarelser af henvendelser fra medlemmerne, opkrævninger, forsendelser m.v..

Det hele endte iøvrigt med, at klubmedlemmerne skulle betale kr. 10 (Ti) i skat for 1985, hvorefter de spanske skattemyndigheder vist opgav fremover at opkræve skat af periodeejerne i Playa Tropical! 😀.

Ved Playa Tropical´s ekstraordinære generalforsamling i juli blev Andres Palacios Estévez, der var ansat på kontoret og iøvrigt i familie med Pepe, valgt til præsident for blok C istedet for hr. Urenio, som havde afhændet sine perioder og derfor måtte træde tilbage fra præsidentposten.
Ved mødet blev oplyst, at en englænder havde formået at sælge over 300 usolgte perioder fortrinsvis til englændere, som herefter dominerer Playa Tropical i månederne maj og juni - dette var naturligvis godt for økonomien i ejerforeningen.

Ellers var året ret begivenhedsløst for Playa Tropical, så ville man opleve nyt måtte man tage en tur til den nybyggede lystbådehavn, "Marina del Este", der trods navnet ligger vest for Almuñécar og skulle tages i brug i efteråret 1986.

Ved Club Andalucia´s årlige generalforsamling i Pejsegården d. 5. september blev Preben Mikkelsen genvalgt som bestyrelsesmedlem og Carl Lorenzen som revisor.
Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse til kr. 110 for alm. bidrag og kr. 70 for pensionister.

Der var ikke sket ændringer af administrationsgebyrer til Playa Tropical, men på grund af en for danske gunstig kursændring vil der fremover blive opkrævet følgende:

Periode                     Blok A & B                Blok C
15/12-14/1                  420 Kr.                      560 Kr.
15/1  -14/2                  290  -                         390  -
15/2  -14/3                  290  -                         390  -
15/3  -31/3                  290  -                         390  -
  1/4  -14/4                  340  -                         450  -
15/4  -30/4                  340  -                         450  -
  1/5  -14/5                  385  -                         515  -
15/5  -31/5                  385  -                         515  -
  1/6  -14/6                  455  -                         605  -
15/6  -30/6                  455  -                         605  -
  1/7  -14/7                  455  -                         605  -
15/7  -31/7                  570  -                         760  -
  1/8  -14/8                  570  -                         760  -
15/8  -31/8                  570  -                         760  -
  1/9  -14/9                  455  -                         605  -
15/9  -30/9                  455  -                         605  -
  1/10-14/10                290  -                         390  -
15/10-14/11                290  -                         390  -
15/11-14/12                290  -                         390  -

Betaling for gas, vand og el er 270 ptas/dag.

Det var i dette år, at parkeringsproblemerne for alvor kom til Almuñécar. Politiet havde anskaffet de fra andre sydlige lande kendte og effektive hjullåse, en klods, der fastlåses til et af en ulovligt parkeret bils forhjul, så den ikke kan flyttes førend man har betalt en parkeringsbøde på 2.000 ptas til politiet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 I 1987

blev Playa Tropicals nabo, El Meson, revet ned for at give plads til et nyt 11 etagers byggeri med swimmingpool på taget.
El Mesons ejer, señor Fransisco, havde dog sikret sig plads i bygningen til et "nyt" El Meson, der påregnedes åbnet i sommeren 1988.

Det var ellers et år, hvor der skete noget.
Det nye kulturhus bag kirken blev taget i brug.
Det nye kommunale kød-, fiske- og grønsagsmarked med parkeringspladser i kælderen til ca. 400 biler blev taget i brug.
Ornitologi Parken, med mange forskellige fuglearter, blev åbnet.
Radio Tropical på FM 106,4 var startet.
Arbejdet på Acuatico Parque (Vandland) blev påbegyndt og skulle være klar til indvielse i april 1988.
Opførsel af ny busterminal blev påbegyndt.
Der var nu busforbindelse mellem Almuñécar og Playa Velilla hver halve time i tiden 9.30 - 13.30 og igen fra 17.30 til 22.00.
Endelig fik Almuñécar sit eget postnummer, 18690.

Mange syntes nu , at priserne på alt var steget i de sidste år - men det så bare sådan ud for en dansker, der havde glemt, at kursen på pesetas siden 1972 var faldet fra 10.84 til nu 5.35!

Club Andalucias årlige generalforsamling afvikledes på Pejsegården, Brønshøj, med et stort fremmøde og blev nærmest et hyggemøde, hvor alt som var blev vedtaget at skulle blive i det næste år.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1988

blev i vinterens løb gennemført udskiftning af alle køkkenskabene, køkkenbordene, gaskomfurene og der er monteret nye rustfri stålvaske i alle lejligheder i blok C. De gamle gaskomfurer er udskiftet med nye dobbelte gasblus, hvilket har medført, at bageovnen er forsvundet.
I køkkenerne i blok A og B begrænsede renoveringen sig i første omgang til udbedring af køkkenbord og underskabe og udskiftning af vask og gasblus.

Den sidste år installerede overbelastningssikring, der skulle slå fra, hvis elforbruget oversteg 500 W, blev i denne vinter stærkt kritiseret, da det kunne være vanskeligt at holde varmen i lejlighederne på kolde dage. Meningen var, at der skulle spares på ejendommens elforbrug. Men da folk for at holde varmen begyndte at tænde gasblussene var det nok så som så med besparelsen.

Preben Mikkelsen havde tidligere advaret lejlighedsejerene om gasvandvarmernes farlighed og evt. ulovlighed. De spanske myndigheder stiller nu større sikkerhedskrav opsætning af gasvandvarmere bl.a om ventilationsforholdene. Alle gasinstallationer er derfor nu gennemgået og lovliggjort, hvilket har fjernet den til tider ret kraftige gaslugt i lejlighederne.

Det blev fra kontoret indskærpet, at affaldsposer skulle stilles udenfor dørene inden kl. 22.

I år var det, at Playa Tropicals nærmeste strandbar, "Bar Puerto", blev bygget på stranden lige overfor. Den kom jo senere til at hedde "La Barca".

Den sidste år påbegyndte opførelse af "Vandland" var gået i stå, skiltene langs vejen var fjernet og det rygtedes, at projektet var udsat på ubestemt tid.

Byggeriet med "De blå altaner" er nu færdigt og i stueetagen er der foruden et stort supermarked indrettet et apotek, Farmacia Analisis Cosmetica", der har åbent om aftenen indtil kl. 01.00 for ekspedition af receptmedicin.

Da det var en bekostelig affære at anlægge den flotte promenade fra byen og ud til Playa Velilla, bekendtgjorde kommunen, at alle ejere af boliger, der stødte ud til vejen skulle betale en del af udgifterne. For lejlighedsejere i Playa Tropical blev der opkrævet et engangsbeløb på kr. 100 pr. lejlighedsperiode.
I løbet af året blev der i Spanien afholdt 5 generalforsamlinger hvori Hans Gejlsbjerg deltog. Til dækning af de ekstra omkostninger for Club Andalucia blev det nødvendigt at opkræve et ekstra engangsbeløb på 60/40 kr. pr. medlemsskab.

Ved ejerforeningens sidste generalforsamling blev det af hensyn til budgettet for 1989 besluttet, at administrationsgebyrene for blok A & B skulle hæves betragteligt da udskiftningsprogrammet her skulle dækkes af de faste adm.afgifter, hvorimod dækningen i blok C kunne ske fra den i denne blok eksisterende kassereserve.

Adm.afgifterne for blok A & B vil herefter være:

15/12-14/1    Kr. 595
15/1  -14/2     -    420
15/2  -14/3     -    420
15/3  -31/3     -    420
  1/4  -14/4     -    485
15/4  -30/4     -    485
  1/5  -14/5     -    550
15/5  -31/5     -    550
  1/6  -14/6     -    650
15/6  -30/6     -    650
  1/7  -14/7     -    650
15/7  -31/7     -    815
  1/8  -14/8     -    815
15/8  -31/8     -    815
  1/9  -14/9     -    650
15/9  -30/9     -    650
  1/10-14/10   -    420
15/10-14/11   -    420
15/11-14/12   -    420

Dagsbetalingen for gas, vand og el blev nedsat fra 270 til 200ptas.

Under valg af præsidenter genvalgtes H. C. Gejlsbjerg og Andrés Palacios for blok A og C, medens til præsident for blok B i stedet for A. Villén nyvalgtes jurist Christian Jensen, der som komplet spansktalende havde bistået Hans Gejlsbjerg ved generalforsamlinger.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I 1989

er samtlige køkkener endelig renoverede og fungerer nu tilfredsstillende.
I soveværelserne er alle sengebunde udskiftet eller reparerede og sengene er forsynede med nye madrasser.
I stuer og soveværelser bliver der nu opsat nye persienner og hele huset skal males udvendigt.
I marts måned genåbnedes "El Meson" i den nye ejendom ved siden af Playa Tropical.

Arbejdet med "Aquatico Parque" (Vandland), der blev standset i 1987 og atter fortsat i 1988 er nu færdigt og har været i brug hele denne sommer.

Dette var også året, hvor P-automaterne holdt sit indtog i Almuñécar

Årene 1988 og 1989 var iøvrigt karakteriseret ved en ubehagelig magtkamp med anlæg af retssager mellem en såkaldt "Granadagruppe" ledet af A. Villén, som hævdede at være "Generalpræsident" for ejerforeningen, dennes svigersøn og en ven, der var skolelærer i Motril og "Club Andalucia-gruppen".

Ved Club Andalucia´s generalforsamling 18. august genvalgtes bestyrelsen, der således fortsat består af:

Hans Chr. Gejlsbjerg, formand
Bent Johansen,
Preben Mikkelsen,
og som klubbens revisor
B. Kollat Hansen

Klubbens regnskabsår ændredes fra 1/8-31/7 til 1/7-30/6.
På grund af klubbens stigende udgifter til bl.a. bladudgivelse, sekretariat, porto og kontorartikler blev der vedtaget et forhøjet medlemskontingent på kr. 300 for 1989/90, fog kr. 200 for pensionister.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 1990

var det, at den spanske ledelsesgruppe bestemte, at vinterhalvårsejerne og sommerhalvårsejerne nu skulle betale det samme administrationsgebyr og at alle perioder nu skulle være 14-dagesperioder.
Administrationsgebyret blev sidst på året forhøjet p.gr.a. installering af nye elevatorer i blok A og B.


Man var iøvrigt i gang med at forsyne alle lejligheder med nye gardiner og altanmøbler.

Den i de sidste par år verserende magtkamp om hvordan Playa Tropical skulle ledes fortsattes i dette år.

Club Andalucia begyndte herefter at opkræve 650 kr pr. 14-dagesperiode fra alle medlemmer - det var jo en lettelse for sekretær Irene Mikkelsen!
Det blev dyrere for vinterhalvårsejerne - overvejende udlændinge - men for de der havde "månedsperioder" indebar ændringen dog, at de nu kunne få skiftet sengelinned og håndklæder 2 gange i deres periode.
Sommerhalvårsejerne - langt overvejende spaniere - fik derimod næsten halveret deres adm.gebyr!😠  

Club Andalucia´s årlige generalforsamling blev afholdt den 6. september på Søpavillionen i København med rekord stor tilslutning.
Til en forandring blev det af bestyrelsen foreslået, at kontingentet denne gang skulle nedsættes fra 300 til 250 kr. og fra 200 til 150 kr. for pensionister - forslaget blev vedtaget.
Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 I 1991

skete ikke meget omkring Playa Tropical udover at blokkene nu var færdigmalede i en svag lysegul farve, Saharagul, samt at der stadig var gang i udskiftning af møbler, tæpper, madrasser og gardiner.
Ved generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte administrationsgebyret således, at Club Andalucia fremover ville opkræve 520 kr. pr. 14-dagesperiode.

I Almuñécar er den gennem flere år planlagte rutebilstation på hjørnet af Avd.Juan Carlos I og Avd. Fenicia endelig blevet færdig og taget i brug.
I hele Almuñécar har der især i sommerperioden været så store parkeringsproblemer, at der hos myndighederne var planer om at opsætte parkometre hele vejen langs stranden ud til Paseo Velilla - dette blev dog mødt af så kraftige protester, at planerne blev skrinlagt.

Club Andalucia´s generalforsamling den 29. august blev igen afholdt på Søpavillionen i København med ialt 50 deltagere.
Bent Johansen fremlagde regnskabet, som godkendtes til trods for, at det ikke var revideret. Dette skyldtes, at revisoren kort tid forinden var død.
Kontingentet blev uændret kr. 250/150.

Ved bestyrelsesvalget blev som medlem valgt Hr. Julius Nielsen i stedet for Bent Johansen, som overtog den nu ledige revisorpost.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1992

var året, hvor "magtkampen" med tilhørende retssager gik istå bl.a. fordi retten i Motril havde henlagt civilretssager indtil videre for at kunne tage sig af de vigtigere strafferetlige p.gr.a. mandskabsmangel.
Det blev nu også klart, at udlændinge ikke mere havde nogen indflydelse på hvordan Playa Tropical skulle ledes.
Det var nu "generalpræsident" Antonio Villén, der bestemte alt hvad der skulle ske.

Ved Playa Tropical´s generalforsamling den 18. juli blev der vedtaget en forhøjelse af adm.gebyret, så der fra den 15. december skulle betales 11.000 ptas pr. 14-dagesperiode  med en en rabat på 2.000 ptas ved rettidig betaling.
Betaling for gas,vand og el blev uændret 200 ptas pr. dag.
En lille trøst var, at pesetaskursen siden 1. januar var faldet fra 6,12 til 5,37.

Club Andalucia´s årlige generalforsamling blev afholdt den 3. september på Søpavillionen i København med beskedne 29 deltagere.
Der var genvalg til både bestyrelse og revisor, og kontingentet forblev uændret.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1993

var året, hvor retssagerne blev tilendebragt og det af dommene fremgik alle parter både vandt og tabte med det for Playa Tropical endelige resultat, at alt forblev som det var - nemlig at magten i ejerforeningen var hos gen.præs. A. Villén og at Hans Gejlsbjerg stadig var præsident i blok A, Villén i blok B og Andrés Palacios i blok C.

Ved Playa Tropical´s generalforsamling i juli blev det fastslået, at ejere uden skøde i eget navn uden problemer kunne benytte sine lejlighedsperioder, hvis blot man er registreret som ejer på kontoret og man har betalt hvad man skal.
Ellers var der faldet ro omkring vore problemer i huset og fra flere sider blev der givet udtryk for, at alt fungerede fint og at servicen var i orden.

Ved Club Andalucia´s generalforsamling den 2. september med deltagelse af 35 medlemmer var som sidste år genvalg over hele linien og kontingentet fastsattes til kr. 200/125.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1994

var det, at det spanske Ministerium for offentlige Arbejder vedtog at anlægge motorvejen/autoviaen mellem Malaga og Nerja og forventede, at udlicitere vejprojektet i løbet af efteråret.
Det var også året, hvor Club Andalucia ikke mere havde en repræsentant i ejerforeningens bestyrelse.

Ved Playa Tropical´s generalforsamling den 25. juli blev det vedtaget, at adm.afgiften pr. periode fra 15. dec. 1994 skulle stige til 12.000 ptas. med rabat på 2.000 ptas. ved rettidig betaling.
Ved en ekstraordinær generalforsamling den 9. nov. blev der truffet beslutning om at opkræve en ekstra afgift på 12.500 ptas., der skulle betales inden 30. marts 1995, da den ordinære afgift ikke kunne dække de nødvendige driftsudgifter.

Det var også året, hvor Club Andalucia kunne holde 25 års jubilæum, der blev fejret ved klubbens årlige generalforsamling den 9. september på Søpavillonen med spisning, musik, sang og dans.
Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 1995

påbegyndtes det projekterede motorvejsarbejde mellem Malaga og Nerja - arbejdet forventedes at kunne tages i brug i løbet af 3 år.

I Almuñécar er det nu bestemt, at der skal bygges en bølgebryder umiddelbart øst for Vandland.

Fra den15. dec. ville adm.afgiften til Playa Tropical stige til 13.000/11.000 ptas. pr. periode og betalingen for gas,vand og el til 350 ptas. pr. dag.
I maj og juni var blok A og B lukkede, da der skulle udføres et større renoveringsarbejde med maling, lakering og udskiftning af møbler, lamper, sengebunde, madrasser og sengetæpper m.m.. Desuden blev vandrørene udskiftet og husfacaden malet.

Club Andalucia´s generalforsamling blev dette år afholdt i BIG BOWL´s lokaler i Valby med det mindste antal deltagere nogensinde, 15 medlemmer!
Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
Kontingentet uændret som i 1993.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~