Club Andalucia DK´s hjemmeside


Plaza de la Rosa

I 1996

kunne man mærke, at Playa Tropical´s økonomi havde fået det bedre end i mange år. Det kunne især mærkes på alle de renoveringsarbejder, der var udført på ejendommen.

Ved Playa Tropical´s generalforsamling blev besluttet, at adm.afgifterne skulle være uændrede, men at betaling for gas, vand og el skulle stige til 450 Ptas. pr. dag fra 15. december
Men en Menu del dia kan dog stadig fås for 40 - 50 kr.

Det var også året, hvor daværende borgmester Antonio Contreras nedlagde grundstenen til Estadio Municipal, (Sports Stadion), i Almuñécar.

Belært af erfaringerne fra 1995 og opfordringer fra medlemmer vest for Storebælt besluttede Club Andalucia´s bestyrelse, at den årlige generalforsamling dette år skulle afholdes på Missionshotellet i Nyborg i håb om at flere ville møde op.
Resultatet af dette var imidlertid, at sidste års rekord blev slået klart, idet kun 7 medlemmer mødte op. Så generalforsamlingen blev et intimt lille hyggeligt møde, hvor bestyrelse og revisor blev genvalgt og kontingent til klubben vedtoges at forblive uændret.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1997

blev møntsystemet i Spanien "renoveret" idet alle mønter med billede af diktator Franco (med indskriften "Spaniens fører af Guds nåde") udskiftet med nye samtidig med, at antallet af gangbare mønter blev reduceret fra 21 til 8 forskellige slags.

Da Club Andalucia jo nu ikke mere er repræsenteret i ejerforeningen er det sparsomt med oplysninger om Playa Tropical, men det kan oplyses, at kontoret nu er udstyret med en telefax, så man lettere kan kommunikere med kontoret. Man ved dog nu, at telefax er på vej til at blive erstattet af Internet og E-mail.

Club Andalucia´s årlige generalforsamling blev i år afholdt på Skipperkroen i Køge.
For første gang siden 1969 var formanden, Hans Gejlsbjerg, forhindret i at deltage og måtte levere sin beretning på skrift.
Det var også første gang, at der blev valgt en suppleant til bestyrelsen - det var klubbens redaktør, Kaj Grosen, der blev valgt. Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1998

blev i april afholdt et bestyrelsesmøde i Club Andaluca, hvor Hans Gejlsbjerg meddelte, at han efter 29 år ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Kaj Grosen indtrådte derfor i bestyrelsen og ved et efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes han til ny formand for Club Andalucia.

Club Andalucia´s årlige generalforsamling blev afholdt på Skipperkroen i Køge med 52 deltagere.
Generalforsamlingen havde her lejlighed til at takke den afgåede formand, Hans Gejlsbjerg, for mange års godt og til tider hårdt arbejde for klubben.
Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
Som ny bestyrelsessuppleant blev valgt Per Gård fra Køge.
Medlemskontingentet blev efter forslag fra deltagerene forhøjet med kr. 100/25.

Det var året, hvor Playa Tropical´s præsidenter begyndte at undersøge hvordan man kunne få penge ind på de mange ubenyttede lejlighedsperioder, der var udstedt skøde på, men som der i mange år ikke blev betalt adm.gebyr for.
Man ville undersøge, om der var en måde, hvorpå man kunne komme til at sælge lejlighedsperioderne.
Det viste sig, at det ifølge den relevante spanske lov, La Ley 49/1960 og også den senere Ley 8/1999 gældende for ejerlejligheder, var umuligt sælge disse lejligheder, da de tilhørte skødeindehaverne uanset om disse skyldte adm.gebyr eller ej.
Det var et stort økonomisk problem for Playa Tropical og da Club Andalucia´s bestyrelse var bekymret over situationen, blev der også her tænkt over, om ikke der kunne findes en løsning, som kunne bruges "ved siden af" spanske lov.
Det blev "brugsrettighedsløsningen", som blev foreslået administrator Manuel Fernandez Rodriguez, Manolo, til forelæggelse for præsidenterne.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 I 1999

blev  "brugsrettighedsløsningen" vurderet af præsidenterne og i april fik Club Andalucia´s bestyrelsesmedlem, Preben Mikkelsen, af Manolo at vide, at det på Playa Tropical´s ordinære generalforsamling vil blive foreslået, at man for et beløb på 50.000 ptas (ca. 2.300 kr.) kunne overtage en månedsperiode i perioden fra 15. september til 1. juni under de særlige betingelser, at man skulle deltage i betaling af alle de afgifter, som ejere med skøde skulle betale og at man måtte afgive brugsretten igen hvis den oprindelige ejer skulle vise sig og ved betaling af sin gæld til Playa Tropical kræve sin lejlighed tilbage.
Hvis det var muligt ville Playa Tropical tilbyde en anden lejlighed uden ekstra udgifter.

Ordningen blev vedtaget og i slutningen af december påbegyndtes udarbejdelsen af brugsretkontrakter bl.a. i et tæt samarbejde mellem Irene Mikkelsen, Club Andalucia, og kontoret i Playa Tropical - til stor glæde for mange nye brugere og til stor økonomisk succes for Playa Tropical.

Der var blevet installeret mønttelefoner i de tre indgangspartier og på alle etager var opsat ildslukkere.
Iøvrigt var man igang med at fjerne alle radiatorene med tilhørende rør efter man i mange år har brugt elektrisk opvarmning.

Club Andalucia´s årlige generalforsamling afholdtes atter på Skipperkroen i Køge med 62 deltagere, der som sædvanligt havde en hyggelig aften med udveksling af oplevelser fra deres ophold i Playa Tropical.
Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 I 2000

kom der for alvor gang i udstedelse af "Brugsretter".
Både på kontoret i Playa Tropical og på Club Andalucia´s kontor hos Irene Mikkelsen blev der så travlt, at der ikke kunne følges med efterspørgslen fra interesserede. Til hjælp for Manolo blev midlertigt ansat en kontormedarbejder, Aurelio Luengo Puerta, senere kendt som "Al" og Irene måtte bruge mere tid på sit sekretærjob.
Ledelsen i Playa Tropical gav da også udtryk for stor tilfredshed med ordningen, der sørgede for mange penge til ejerforeningens slunkne kasse og for Club Andalucia betød det adskillige nye medlemmer.
Ved Playa Tropical´s generalforsamling den 9. september blev der vedtaget forhøjelser af både administrationsafgiften og af dagsafgiften for gas, vand og el ligesom der blev vedtaget, at man i det kommende år skulle betale en ekstra administrationsafgift for sine perioder.
De ekstra penge, der derved kom i kassen skulle bruges til renovering af badeværelser i blok A og B.  
 
Det var året, hvor Encarñas 65 årige mand, Pepe, gik på pension efter siden 1969 at have været ansat som Playa Tropical´s altmuligmand (specielt gartner).

Fra den 1. april blev det muligt at kommunikere med Club Andalucia´s sekretariat med mail´s over internettet.

Den 1. september blev Club Andalucia´s årlige generalforsamling atter afholdt på Skipperkroen i Køge med deltagelse af ca. 60 medlemmer, hvoraf en del var nye, der lige havde erhvervet sig en eller flere "brugsretperioder".

Ved det obligatoriske valg af et bestyrelsesmedlem blev et af disse nye medlemmer, Flemming Knudsen,  foreslået, men han trak sig i år, da Julius Nielsen var villig til genvalg og blev genvalgt ligesom suppleant og revisor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~