Club Andalucia DK´s hjemmeside

 

Playa Tropicals have

I 2001

var der fuld gang i renoveringen af badeværelser i Blok A og B og også armaturene i køkkenerne bliver udskiftet.

Det var også året, hvor restaurant Il Gabiano i den østlige ende af Vandland blev åbnet.
På den nedlagte campingplads ved Playa Pozuelo begyndte hotel Bahia at vokse op og der var startet en sejlrute mellem Playa Velilla og Heradura og Nerja tur/retur 3 gange om dagen.
I juli blev bekendtgjort, at Al (Vikar for Andres Palacios) ikke mere arbejdede for Playa Tropical.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 2002

blev der indkøbt en computer til kontoret og der blev ansat en kontorassistent, Nieves Robles López, hvis hovedopgave skulle være at overføre alle dataene fra de gamle kartotekskort til computeren.
Det var også året, hvor et nyt stort supermarked, Mercadona, blev åbnet inde i Almuñécar i nærheden af Lidl og DIA. Desværre betød det, at Mercadona i "huset med de blå altaner" på Paseo de Velilla blev lukket.
Endelig var det også året, hvor pesetasen blev udskiftet med euroen, hvilket bevirkede, at dagsafgiften på 500ptas blev ændret til 3,01€.

Som følge af den i år 2000 opståede mulighed for at erhverve sig en "Brugsret" har Club Andalucia fået adskillige nye medlemmer. Blandt disse desværre enkelte, som er begyndt at skabe splid og dermed ødelægge den gode ånd, der har hersket i Club Andalucia i mere end 30 år.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 2003

startede året med at ejerforeningen afholdt generalforsamling i Granada, med deltagelse af 66 ejere og brugsretindehavere, hvoraf 11 var danske med brugsretindehaver og clubmedlem Flemming Knudsen som tolk fejlagtigt troede de havde stemmeret.
Det er jo kun repræsentanter, der skal være ejere, som har stemmeret.
Ved mødet vedtoges, at årsafgiften for en 14 dags periode skulle forhøjes til 114/103€.
Renoveringen af de sidste badeværelser er i gang og det første nye køkken i blok C er færdigt.
Efter 30 år som Generalpræsident for ejerforeningen er Antonio Villén på 77 år nu begyndt at se sig om efter en efterfølger.
Den 17. december holdt ejerforeningen atter generalforsamling hvori bl.a. deltog Club Andalucia´s bestyrelsesmedlem Preben Mikkelsen, som efterlyste en liste med de ejere, der var repræsentanter for deres lejlighed.
Det viste sig, at der fandtes en liste fra 1987, men af de der opførte var 40% døde eller havde solgt og at man ikke vidste hvordan det var med de sidste 60% med undtagelse af at de nok på grund af restancer ikke havde stemmeret!
Det blev ved mødet klart, at ingen af de spanske deltagere vidste noget som helst om brugsretordningen.
Meget mere nåede man ikke at diskutere da der udbrød vild opstandelse med trusler mod generalpræsidenten så en af de andre præsidenter truede med tilkaldelse af politiet hvis det blev værre.
Inde i Almuñécar var bygningen af et stort underjordisk parkeringsanlæg  under paseoen begyndt i oktober, men også indstillet p.gr.a. store demonstrationer fra de fastboende spaniere mod lukning af de mange restauranter og barer.
I Club Andalucia har formanden og redaktøren med bestyrelsen besluttet, at klubbladet i anledning af dets 20 års fødselsdag fremover skal vise vor verden i farver. Samtidig besluttede den i år genvalgte bestyrelse at fejre, at klubbens sekretær, Irene Mikkelsen, i år kunne holde 25 års jubilæum som klubbens eneste lønnede medarbejder.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 2004

meddeltes det, at Playa Tropicals administrator i mange år, Manuel Fernandez Rodriguez (Manolo) var blevet afskediget med fratrædelse pr. 31. marts.  Årsagen skulle efter sigende være, at han efter adskillige rykkere ikke havde afsluttet og afleveret regnskabet for perioden 1. aug. 2002 til 31. dec. 2003.

Mange ejere og lejere har nu rykket for igangsættelsen af den planlagte renovering af køknerne i blok C, men de har fået at vide, at før 85-90% af køkkenbidragene er indbetalt sker der ingenting - pr. 1. juli er kun 66% indbetalt.

I april er arbejdet med det underjordiske parkeringsanlæg i Almuñécar gået i gang igen.

Den 3. september blev Club Andalucia´s generalforsamling for sidste gang afholdt med Kaj Grosen som formand. Ved mødet blev han og resten af bestyrelsen af de tidligere omtalte "Splidmagere" kritiseret kraftigt for den måde bestyrelsen optrådte overfor præsidentskabet i Playa Tropical.
Dette førte til, at Kaj Grosen indkaldte til et bestyrelsesmøde, hvori deltog Julius Nielsen, Preben Mikkelsen og den nyvalgte suppleant Birgit Dideriksen. Her meddelte Kaj Grosen, at han med øjeblikkelig virkning trådte ud af bestyrelsen og også opsagde sit job som redaktør af klubbladet.
Efterfølgende er Birgit Dideriksen trådt ind i bestyrelsen, som konstituerede sig med 75årige Preben Mikkelsen som formand og redaktør.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 2005

i april kom det for en dag, at blok C´s præsident Cipriano Marin den 28. juli 2004 i al hemmelighed og ulovligt havde nedlagt sit hverv og overladt det til generalpræsident Villén.
Club Andalucia og repræsentanter for de spanske og engelske ejere lagde nu så stort et pres på generalpræsidenten, at han meddelte, at han ville træde tilbage ved en ekstraordinær generalforsamling, der skulle afholdes i Granada den 13. maj.
Der var tre punkter på dagsordenen:
1. Præsident Antonio Villén´s fratrædelse.
2. Præsident Cipriano Marin´s fratrædelse.
3. Valg af to nye præsidenter.
Efter behandling af de to første punkter blev formanden for Club Andalucia, Preben Mikkelsen, valgt til præsident for blok 2 og senora Mari-Carmen Zurita Cobo valgt til præsident for blok 3 - det var således anden gang Playa Tropical fik en dansk præsident.

Fra dette tidspunkt begyndte der endelig på alle områder at blive bragt orden i Playa Tropical´s forhold.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~