Club Andalucia DK´s hjemmeside

SIDSTE NYT UNDER SYDENS SOL

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i PT 27.07.2024

Kære ejer:
Vi har den glæde at kontakte dig som formænd for ejerfællesskabet "Playa Tropical og Playa Velilla", beliggende i Almuñécar, Velilla Avenue, Nº 6 og i overensstemmelse med vedtægterne at indkalde til ordinært møde den 27. juli til kl. 17.30, i restaurant "Casa Paco", først indkaldelse, og på samme sted og dag kl. 18:00, i anden indkaldelse, for at behandle følgende punkter:
 
DAGSORDEN
1. - Oplæsning og godkendelse af det foregående referat.
2 -. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2023/2024.
3 .- Resumé af forløbet i årene 2023-2024.
4 .- Undersøgelse og godkendelse efter behov fra listen over gældsejere til de formål, der er specificeret i    paragraf 21 og præsentation af de forholdsregler, der skal tages.
5 -. Præsentation og godkendelse af indkomne forslag.
6.- Evt. justering af budget og fællesgebyr.
7.- Kontrol af adgang og udnyttelse af lejlighederne.
8.- Valg/genvalg af præsident.
9.- Eventuelt.
 
På grund af vigtigheden af ​​emnerne anmodes om fremmøde, personligt eller i kraft af en fuldmagt;
Antonio Manuel Serrano Molina         Antonio M. Villalta Franco           José M. Schwartz Mosco
          Formand for blok 1                            Formand for blok 2                       Formand for blok 3
 

 

Club Andalucía Generalforsamling Hotel Gammel Havn Fredericia 16.06.2024

Referent: Henrik Brangstrup
Formanden byder alle fremmødte velkommen. Antal fremmødte 19, stemmeberettigede 11.
Valg af dirigent og referent. Dirigent, Keld Rasmussen. Referent, Henrik Brangstrup.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne er lovlig idet, der skal indkaldes til generalforsamling i perioden mellem d. 01.05 – 01.07. og med mindst fjorten dages varsel. Fremsendelsen til generalforsamlingen blev udsendt d. 15.05, og dermed er den udsendt rettidigt.
Formandens årsberetning:
JEG HILSER ALLE VELKOMMEN, OG TAKKER FOR AT I ER KOMMET. OGSÅ STOR TAK TIL ALLE DE DER IKKE KAN KOMME, OG TAKKER TIL ALLE FOR STØTTEN SIDSTE ÅR, VED EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KØGE, DER GJORDE DET MULIGT, AT FORTSÆTTE CA. DET VAR EN KAOTISK TID, SOM VI IKKE ØNSKER GENTAGET. HÅBER AT FORENINGEN CA KAN VÆRE HER MANGE ÅR ENDNU. DA JEG KOM TIL MØDET SIDSTE ÅR, VIDSTE JEG IKKE AT JEG VILLE ENDE SOM FORMAND, DET GJORDE JEG ALTSÅ, OG SOM PIPPI SIGER, DET HAR JEG ALDRIG PRØVET, SÅ DET KAN JEG NOK... DET VARER NOK IKKE EVIGT, MEN ER OK FOR NU. DET VAR DOG IKKE GÅET, UDEN RESTEN AF BESTYRELSEN, OG HENRIK SOM EN DYGTIG REFERENT, KELD SOM HAR LIGESÅ DYGTIGT, HAR FÅET STYR PÅ VORES HJEMMESIDE, KARNA SOM HAR STYR PÅ REGNSKABET OG MEDLEMMERNE, OG MIN NAVNESØSTER, BIRTHE, SOM HAR VÆRET EN GOD OBSERVANT, OG TRÅDTE TIL, DA INGEN ANDRE VILLE ELLER KUNNE. OG HVAD LAVER JEG SÅ - INGENTING...BORTSET FRA AT RINGE FORSKELLIGE STEDER HEN, SKRIVE INDKALDELSER, SVARE PÅ MAILS, BLANDE MIG IND I ALT....SAMLE NOGEN TRÅDE.:) I ÅRET DER ER GÅET, HAR VI FÅET FLERE NYE YNGRE MEDLEMMER, OG OGSÅ NOGEN YNGRE END MIG IHVERTFALD, OG TAK FOR DET - VI ER VIST OPPE PÅ 160 CA - IKK KARNA? VI HAR BRUG FOR MINDST EEN MERE I BESTYRELSEN FRA IDAG, VI HÅBER PÅ, AT MÅSKE EN AF DE NYE MEDLEMMER VIL GÅ MED I FORENINGENS BESTYRELSE? VI HAR I 2023 MISTET VORES ÆRESMEDLEM - PREBEN MIKKELSEN - DER ER DØD I 2023 - UDEN AT VI BLEV ORIENTERET OM DET. TIDLIGERE FORMAND JULIUS, SOM GIK AF SIDSTE ÅR, DØDE OGSÅ I DECEMBER 2023, vi var med i Køge kapel til mindedag. KARNA HAR FÅET NY PC, OG MED HJÆLP FRA GERT I SPANIEN, OG KELD HER, FUNGERER DET VIST UPÅKLAGELIGT - MEN ALTNYT SKAL JO BLIVE RUTINE.LIDT LIGESOM MIT EGET SYSTEM, SOM ALDRIG VIRKER SOM JEG VIL HAVE DET, fejl 40 måske? HJEMMESIDEN, ER BLEVET RENSET OG MANGE TING ER LAGT UD PÅ DEN, SÅ GÅ ENDELIG IND PÅ DEN OG UNDERSØG HVOR DET FORSKELLIGE LIGGER - DER ER MANGE GODE OPLYSNINGER, BÅDE OM LEJLIGHEDER TIL LEJE, STEDER AT BESØGE, REFERATER FRA MØDER, REGLER FOR BEBYGGELSEN OSV.OG I ER VELKOMNE TIL OGSÅ AT SKRIVE PÅ HJEMMESIDEN, ELLER TIL ca S MAIL, HVIS I HAR SPØRGSMÅL ELLER IDEER. KARNA HAR OGSÅ FÅET STYR PÅ, OG BRUGT TID PÅ, SELVOM HUN VAR PÅ FERIE, DET RUM CA RÅDER OVER SOM INDEHOLDER EN DEL GENSTANDE , SOM MEDLEMMER KAN LÅNE DER. DER ER OGSÅ LAGT EN LISTE PÅ HJEMMESIDEN, DER BESKRIVER HVAD DER ER TIL RÅDIGHED. VI HAR VÆRET NØDT TIL AT BEGRÆNSE DET TIL AT DÆKKE MEDLEMMER, FOR BESTYRELSEN ER DER JO IKKE HELE ÅRET. VI HAR STADIG JOHNNY (SOM EFTER ALVORLIG SYGDOM ER VED AT VÆRE PÅ IGEN), SOM ER TOLK, OG KATE (SOM LIGE FORNYLIG BLEV KØRT NED PÅ SIN CYKEL, ØNSKER HENDE AL MULIG GOD HELBREDELSE), SOM OVERSÆTTER DE SPANSKE REFERATER FRA DIVERSE MØDER. FAKTA ER: -TV SIGNAL ER EFTER SIGENDE STADIG DÅRLIGT, MED UDFALD OG FRYSNING AF BILLEDE. SPØRGER JÆVNLIGT BASI OM DET. -RABATTEN ER NU HELT VÆK, PRISERNE LIGGER OGSÅ PÅ HJEMMESIDEN. -VEDR. REGLERNE FOR SWIMMINGPOOL OG VASKERUM/BIBLIO OG KONTORÅBNINGSTIDER..., DET BLIR SVÆRT AT ÆNDRE, DA SIKKERHEDEN SKAL VÆRE TIL STEDE, OG HVIS KONTOR ER LUKKET, OG VAGTER GÅET HJEM, ER DET IKKE MULIGT. VI MÅ BARE SE I ØJNENE, AT UANSET HVAD, SÅ ER VI GÆSTER, OG VISSE TING HAR VI IKKE INDFLYDELSE PÅ. -DER PÅGÅR STADIG REPARATIONER AF ALTANER MM PÅ STEDET, OG DET ER JO GODT, TRODS ALT. -OG ER DER NOGET I LEJLIGHEDERNE DER IKKE VIRKER - SÅ SØRGER BASI FOR AT MEKANIKO KOMMER OG KLARER ÆRTERNE. -ER LEJLIGHEDERNE IKKE RENE NÅR I KOMMER, SKAL BASI UNDERRETTES. DET VAR VIST HVAD JEG KUNNE SIGE, STIL GERNE SPØRGSMÅL HEN AD VEJEN, VI GØR VORT BEDSTE FOR AT SVARE. TAK FORELØBIG FOR NU. VIN TIL KELD, SOM ORDSTYRER OG VIN TIL HENRIK, SOM REFERENT. VIN TIL KARNA.TAK FOR HJÆLPEN I ÅRET DER ER GÅET BÅDE FØR OG EFTER DET KAOS DER VAR SIDSTE ÅR. TAK FOR NU.
Kommentarer til beretningen:
Ifølge Karna, så er det et forsikringsspørgsmål ang. åbningstiderne i poolen og vaskerummet. Når der ikke er bemanding på kontoret, så gælder forsikringen ikke. Specielt lørdag og søndag hvor det er godt vejr, er det ”træls” at poolen er lukket. Bestyrelsen forsøger via Basi, at få en dialog hvilke mulighederne der er for at få ændret på tiderne ved poolen og vaskerummet. Beretningen er godkendt med ovennævnte kommentarer.
Aflæggelse af regnskab 2023 – 2024/25 v/Karna Se det udsendte materiale i forbindelse med dagsorden til generalforsamlingen. Karna fortæller at der er kommet mange nye medlemmer, hvilket er dejligt. Regnskabet er gemmen gået af revisor Carsten Jørgensen, med følgende påtegning: Det er min opfattelse af årsregnskabet, at giver et retvisende billede af klubbens aktiviteter og finansielle stilling pr. 31.12.2023.
Kommentarer til regnskabet: Ingen kommentarer. Regnskabet godkendt.
Budget for 2025 Se det udsendte materiale i forbindelse med dagsorden til generalforsamlingen. Gennemgang af budget. Kommentar til budgettet. Da der er kommet flere nye medlemmer til hvordan kan det være at budgettet er uændret? Det hænger sammen med, at budgettet er lavet før de nye medlemmer er kommet til. Udlån af effekter Det der er mest brug for er trolleyer og strandstole. Udlejning af effekterne er kun for medlemmer af Club Andalucía. Spørgsmål: Hvilke ting er det man kan låne? Hvis man går ind på hjemmesiden under udlån, så er der en liste over de ting som man kan låne. Udlån sker via Karna. Tag kontakt til Karna på hendes mobilnummer. Redegørelse for aktiviteter for 2024 v/Birthe B. Der er ikke planlagt nogle aktiviteter. Bestyrelsen håber på, at der nogle af de unge som er medlemmer, vil deltage i bestyrelsesarbejdet Indkommende forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen indkommende forslag
Kontingent Uændret kontingent
Valg til bestyrelsen Birthe Rasmussen på valg, ønsker ikke at fortsætte. Da der ikke er andre der ønsker at gå ind i bestyrelsen, tager Birthe endnu en tur, men med den store opfordring, at der findes nye ved næste generalforsamling. Spørgsmål: Hvad indebærer det af arbejde i bestyrelsen, hvor omfattende er det, hvor ofte mødes man, hvad laver man? Birthe Rasmussen svare; en stor del af kommunikationen foregår på mail idet der er en vis afstand i forhold til hvorhenne de enkelte medlemmer af bestyrelsen bor. Dette er selvfølgelig en udfordring som nok ikke kan være anderledes i den konstruktion som Club Andalucía er. I indeværende år er der afholdt to fysiske møder af to til tre timers varighed, møderne er afholdt på private adresser. Det er afgjort, at formand, kasserer samt vedligeholdelse af hjemmesiden har taget mest tid. Vi er også en helt ny bestyrelse, det tager tid at sætte sig ind i tingene, så det har været forventeligt at der skulle bruges flere timer.
Valg af suppleant Henrik Brangstrup, villig til og modtager genvalg.
Valg af revisor Carsten Jørgensen, villig til og modtager genvalg.
Eventuelt Spørgsmål om udskiftning døre og vinduer, er der noget på tegnebrættet? Der er ikke nogle planer om udskiftning. Det er rigtigt, at de er meget utætte, men de bliver ikke udskiftet. Når ”vi” deltager på den spanske generalforsamling, det er kun en orientering. Man kan sige det til ”The Mechanic Man” så kommer han op og sætter en liste op. Når spanierne er dernede, så er der typisk varmt i vejret og de synes at det er dejligt med noget træk. Der er et forslag/ide om at købe en af de puder som man kan ligge på ude i haven. Så klipper man den i stykker og bruger den til at tætte med. Karna siger, at vinduerne bliver udskiftet over tid. Der er dog ting som er langt mere vigtigt der skal udskiftes. Der skal ske en renovering af fundamentet i kælderen, på den spanske generalforsamling blev der forevist nogle skræmmende billeder af tæring i betonfundamentet. Betonen var væk og stålet var rustent. I forbindelse med arbejdet med poolen blev det udbedret i blok 2. Udbedringen kommer også til blok 1 og 3. Et medlem oplevede i efteråret 2023, at der var nogle damer der gik rundt og kom sedler ind under dørene om man ønskede at sælge sin lejlighed. Basi på kontoret kender godt til det, men siger, at det ikke er noget at bekymre sig om. Der fulgte en længere debat og tydeligvis en bekymring om køb og salg af lejligheder/perioder, brugsretter skøder på lejligheder. Bestyrelsen forsøger at skrive mere udførlig info. omkring forskellen på brugsretter og køb med skøder. Hvilke muligheder er der for at få fjernet det løbehjul der ligger på taget? Bestyrelsen vil ikke påtage sig at fjerne det, men vil gerne nævne det igen på kontoret. Petanquebanen, der er nogle som sætter sin cykel, kan man ikke købe nogle cykelstativer? Bestyrelsen vil gerne nævne det på kontoret.
Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen slut og giver ordet til formanden.
Formanden takker de fremmødte for at de valgte at komme på denne søndag og på gensyn, måske i Køge eller på måske Fyn næste år. Alle bliver sendt hjem med en opfordring til at udbrede kendskabet til Club Andalucía og hjemmesiden, igen med håbet om, at flere af de unge vil deltage med friske øjne og sind i bestyrelsesarbejdet
 

 


Carrefour Express er nu åbnet på Paseo de Velilla 17