Club Andalucia DK´s hjemmeside

Playa Tropical, Blok A og B i 1969. I 1972 kom Blok C til. Til venstre for Blok A ses fundamentet med vægge til det første "Antiguo El Meson".

Playa Tropical, Block A and B in 1969. In 1972, Block C was added.~
To the left of Block A is seen the foundation and walls for the first "El Antiguo Meson".


Det var i 1968 historien om Playa Tropical begyndte.


Det startede med en annonce i Berlingske Tidene, som blandt andre fik Hr. Max Ludvigsen til at melde sig som køber.
Herunder ses et af de dokumenter, der førte til, at han erhvervede sin lejlighed, som han stadig benytter i år 2016: 


RESERVATIONSFORMULAR

 
Undertegnede fremsætter hermed ønske om at købe en fuldt møbleret lejlighed i den nedenfor nævnte periode i lejlighedskomplekset beliggende Playa de Velila, Almunecar, Costa del Sol.

Det er en forudsætning for købet, at lejligheden har direkte udsigt over Mid­delhavet, og at der ikke senere opføres nogen bygning, der vil hindre denne udsigt - endvidere at den er beliggende og udstyret som beskrevet i den til­sendte brochure med ledsagende papirer. Det er ligeledes en forudsætning, at der udover nedennævnte købesum og notaromkostninger højest vil kunne forlan­ges et årligt beløo på kr. 200,-  til dækning af skatter, administration og vedligeholdelse.

 

På ovennævnte betingelser ønsker undertegnede at erhverve enten

lejlighed nr. 2

eller lejlighed nr. 3

i perioden 15/10 til 15/11  

 

til en samlet købesum en gang for alle på i danske kroner 2.000.

For dette beløb har jeg som ejer ret til at disponere over lejligheden i nævnte periode, ligesom jeg kan udleje eller sælge den.

 

Undertegnede accepterer nedenstående vilkår:

Ved underskriften af denne aftale at deponere hos statsautoriseret ejendomsmægler Finn Daugaard udbetalingen kr. 400.

 

Nævnte beløb frigives først når der fra Playa Tropical A/S foreligger skrift­ligt tilsagn om, at den ønskede lejlighedsperiode er reserveret Dem. Kan reservation som ønsket ikke gives, tilbagebetales det deponerede beløb ubeskåret.

Restkøbesummen betales i 3 rater á kr. 535 på account 13.321 Banco del Bilbao, Granada, hvor de står på en spærret konto, indtil De frigiver  dem, d.v.s. når bygningen står færdig.

Første rate betales senest den 1/2 1969, anden rate senest, når ejerdokumenterne kan overdrages til Dem af  Playa Tropical A/S.


Underskrevet af Max Ludvigsen i København den 13/11 1968.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


Derefter gik det slag i slag og Finn Daugaard indkaldte til det første møde mellem de første danske købere af lejligheder i Playa Tropical:

 

FINN DAUGAARD
Statsaut. ejendomsmægler M.D.E. Bonderosevej 1
4000 Roskilde
S O L S K I N S K L U B B E N ?

 

Efter opfordring fra flere sider tager jeg hermed initiativet til at sammenkalde alle købere af lejlighedsperioder i ejen­domskomplekset, solgt af Playa Tropicai S.A. Mødet vil blive holdt på:

Hotel PRINSEN Roskilde
mandag den 9. juni 1969 kl. 19~15

Mødets formål er at undersøge, om der blandt køberne er stem­ning for at danne en klub eller lignende, der skal tage sig af at arrangere fællesrejser derned samt evt. bytning af lejlighedsperioder.

Til stede ved mødet vil være Playa Tropicai S/A. vs direktør Antonio de Cienfuegos samt hans danske sekretær fru Marianne Martens. De vil derfor kunne få svar på alle spørgsmål vedr. lejlighederne, omgivelserne m.v., ligesom det forhåbentlig bliver muligt at vise Dem billeder dernede fra. Endvidere er lederen af et rejsebureau inviteret. Han vil give en oversigt over, hvordan han som fagmand mener, rejserne billigst og bedst kan arrangeres.

Vi regner med at få en hyggelig og udbytterig aften, hvor vi kan lære hinanden at kende, derfor har vi aftalt med hotellet, at der for kr. 7,50 alt inkl. serveres en kop kaffe og kager. Deres venner og bekendte er hjertelig velkomne.

Hvis De vil have den ulejlighed at give os besked på, hvor mange De kommer vil vi være Dem taknemlig, men De er også meget vel­kommen, selvom De skulle glemme at ringe til mig inden mødet.
Mit telefonnummer er (03) 35 78 81.

Med håb om at se Dem mandag den 9. juni kl. 19,15 i Roskilde.
Med venlig hilsen Finn Daugaard .

 

  Det blev en hyggelig aften, hvor man besluttede at stifte en forening, der ikke fik navnet Solskinsklubben, men:
 
Club Andalucia Danmark ,


der den 1. oktober havde 33 medlemmer, der betalte et kontingent på kr. 25 årligt.

   Måske skulle foreningens navn have været:
Club Playa Tropical Dk,


med tanke på det tætte historiske forhold, der har været mellem foreningen og Playa Tropical .
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Derefter fortsatte annonceringen og arbejdet med at hverve flere købere - og medlemmer til Club Andalucia:

 
FINN DAUGAARD
statsaut. ejendomsmgl. M.D.E. Bonderosevej 1
4000 Roskilde
tlf. (03) 35 78 81
Deres egen plads i solen
for 2.750,- kr. en gang for alle


Hermed har vi fornøjelsen at tilsende Dem brochure og oplysninger om et helt nyt og interessant FERIE-BYGGERI på en af de smukkeste kyststrækninger i Europa - nemlig COSTA DEL SOL.

(Idag ved vi jo, at vores kyststrækning hedder Costa Tropical).


Ejerlejligheder kender vi herhjemme, men det snilde i det spanske system er, at De kun behøver at købe lejligheden i den periode, De ved, De normalt kan benytte den i. Det er jo kun de færreste, der kan holde ferie 12 måneder hvert år, og det er derfor helt urimeligt at sætte sig i udgift til en feriebolig ud over det tidsrum, De har mulighed for at benytte den. Skulle De trods alt ikke et år kunne benytte alle de perioder, De har købt, står Playa Tropical's dan­ske sekretær fru Marianne Martens til Deres disposition, hun vil kunne udleje lejligheden for Dem, så De derved opnår en ekstraindtægt.

Skulle det af personlige eller andre grunde ske, at De ikke fremover ville få den glæde af lejligheden, De havde forventet, står vi meget gerne til disposi­tion, såfremt De måtte ønske at sælge lejligheden igen. De vil, såfremt De kø­ber nu, kunne forvente en betydelig højere pris, end De selv har givet, idet prisen for de forskellige perioder stiger betydeligt efter l. januar 1970.

 

LEJLIGHEDERNE ER BELIGGENDE:


i Almunecar, en hyggelig og ægte andalusisk kystby med 15.000 indbyggere, 85 km nordøst for lufthavnen i Malaga. Køreturen hertil vil stå som et minde for Dem resten af livet, og byen ligger meget smukt direkte mod Middelhavet og kranset af høje bjerge. Den har store, førsteklasses hoteller, fortrinlige re­stauranter, natklubbarer etc. Lejlighedskomplekset ligger direkte på stranden kun adskilt fra Middelhavet af 2 swimming-pools og strandpromenaden. Alle lejligheder får helt fri udsigt over Middelhavet og adgang til en 3 km lang strand. Der er rige muligheder for lystfiskere, især undervandsfiskeri, og området byder på ubegrænsede mulig­heder for pragtfulde traveture og udflugter i et landskab, hvor bananer, appelsiner, oliven og mange andre frugter modnes i vinterhalvåret. Skiene behøver De ikke lade bliver hjemme, for på en dag kan De om vinteren tage en tur til Sierra Nevada­bjergene og her til fulde få Deres lyst styret.

Alle lejlighederne er ens og består af opholdsstue med bar-køkken, soveværelse og badeværelse, og hver lejlighed har en pragtfuld balkon direkte mod Middelhavet. Lejlighederne er fuldt møblerede og indrettet i spansk stil af et af Spaniens førende indendørs arkitektfirmaer. Hver lejlighed er udstyrsmæssigt beregnet for

2-3 personer og yderligere udstyret med centralvarme, rindende koldt og varmt vand, elevator og telefon. De behøver ikke at tage noget med derned, der er alt, hvad De skal bruge, men ønsker De at medbringe nogle personlige ting, kan De mod et mindre beløb få tingene opbevaret i aflåst depot, så De ikke behøver at trans­portere dem ud og hjem hvert år.

 

PRISER OG SALGS BETINGELSER.


De nedenfor anførte priser er det De en gang for alle skal betale, hvorefter lejligheden vil forblive Deres i den købte periode for altid med ret til udlejning eller videresalg, ligesom De kan testamentere den.

Periode                            Pris       Udbetaling       3 RATER a Kr. 


15. okt. - 15. nov.        udsolgt
15. nov. - 15. dec.        2.750               550                   735

15. dec. - 15. jan.        4.100                800                1.100
15. jan.  - 15. feb.        2.750               550                   735
15. feb. - 15. marts      udsolgt     
15. marts - 1. april        2.750               550                   735 

 1. april - 15. april         3.200               650                   850

15. april - 1. maj           3.200               650                   850 

1. maj  - 15. maj           3.635               725                   970

15. maj - 1. juni            3.635               725                   970

1. juni  - 15. juni           4.300               850                1.150

15. juni  - 1. juli            4.300               850                1.150

1. juli  - 15. juli             4.300               850                1.150

15. juli  - 1. aug.           5.300             1.000                1.435

1. aug. - 15. aug.          udsolgt

15. aug. - 1. sep.           5.300             1.000                1.435 
1. sep. - 15. sep.           4.300                850                1.150

15. sep. - 1. okt.           4.300                850                1.150

1. okt. - 15. okt.           2.750                550                   735


EKSEMPEL:
 

Køber De en lejlighed i perioden 15. februar - 15. marts, betales ved aftalens indgåelse 550,- kr., kan evt. deles, disse penge deponeres på ejendomsmægler Finn Daugaards klientkonto, indtil Playa Tropicai bekræfter, at lejligheden

i den ønskede periode er reserveret Dem. I perioden mellem reservationen og det tidspunkt, hvor De endeligt får overdraget ejerdokumentet, skal De indbe­tale 2 rater a 735,- kr. til Banco del Bilbao på account (konto) 13.321, hvor pengene står på en spærret konto, indtil ejerdokumentet er overdraget til Dem. Den sidste indbetaling skal erlægges senest den dag, De får ejerdokumentet overdraget, dette kun såfremt De betaler i 3 rater, idet 3 rater betragtes som kontant køb.
Den eneste udgift, De herefter vil få, er 10 % gebyr til notaren for ting­lysning og udstedelse af ejerdokumenterne samt et årligt beløb på 1.000 pts, = 108,- kr. til dækning af ejendomsskat, forsikring, administration, vedlige­holdelse af bygning, swimmingpool, have etc. Lejligheden vil også for dette beløb blive rengjort efter hver periode.

Udover det inventar, De kan se på billedet i brochuren på side la, medfølger køleskab, div. lamper og billeder samt nødvendigt sengetøj, køkkenredskaber, porcelæn, håndklæder m.v. til 2-3 personer. Fornyelse af inventaret er også indbefattet i de 1.000 pts., De skal betale årligt.

Vedrørende rejsen derned kan vi som mæglerfirma ikke påtage os at sørge for Deres transport ud og hjem, men køberne af de 130 perioder, der allerede er solgt til danskere, har dannet en club, "Club Andalucia Danmark",  til varetagelse af Deres interesser i Spanien, ligesom clubben også vil være Dem behjælpelig med at anvise Dem de billigste rejsemuligheder.

Clubben tegnes af direktør J. Hastrup-Stilling, formand, revisor H.C. Gejlsbjerg, sekretær, og
overpoli­tibetjent Poul Ankjærgaard, kasserer.


Ønsker De kontakt med andre købere, der har boet i lejlighederne, at melde Dem ind i clubben eller at reservere en lejlighedsperiode, beder jeg Dem venligst kontakte mig på telefon


(03) 35 78 81
Med tak for Deres henvendelse tegner jeg
med venlig hilsen
Finn Daugaard

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Som det fremgår af ovenstående, blev lejlighederne solgt i 24 stk. 14 dages perioder, men blev ellers opdelt i ialt 19 perioder - nemlig 14 stk. 14 dages perioder fra 15. marts til 14. oktober og 5 stk. 1 måneds perioder fra 15. oktober til 14. marts.
For alle 19 perioder skulle betales 1000 ptas/år i administrationsafgift, som altså om vinteren var det halve af hvad der skulle betales om sommeren.


Playa Tropical var iøvrigt i besiddelse af en lille bus med tilladelse til at befordre passagere fra Almuñécar over bjerget til Playa Tropical og omvendt - der fandtes jo i begyndelsen ingen vej langs kysten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Som det vides af de fleste danske ejere og brugere af lejligheder i Playa Tropical blev Hans Chr. Gejlsbjerg bestyrelsesmedlem, sekretær i og senere formand for Club Andalucia - et hverv han lagde et stort arbejde i indtil april 1998, hvor han blev efterfulgt af daværende redaktør for foreningens klubblad, Kaj Grosen.
Hans var desuden præsident for Blok A i en periode og redaktør af "Medlemsnyt", som var forløberen til det flotte klubblad, som Kaj Grosen var ophavsmand til i 1984.
Det første Medlemsnyt udkom i oktober 1969, hvoraf herunder vises lidt af indholdet:

 

"EN PLADS i SOLEN"


Dette er bestyrelsens første - måske lidt ubehjælpsomme - forsøg på at starte et "blad", hvis formål er klart og enkelt: at sprede information til vore klubmedlemmer om forhold og omstændigheder med tilknytning til vore fælles spanske interesser.

Mange Club Andalucia-medlemmer, blandt hvilke de fleste endnu ikke har set deres "spanske besiddelse", har ladet forstå, at der er et behov for løbende orientering, som kan tjene til at kaste lys over forhold, som nu - og sikkert også fremover ­er uklare, forvirrende og lidet kendte.

Vi har alle investeret penge i en drøm, i et feriehjem under sydens sol og ved det blå Middelhav, og vi vil alle gerne se denne drøm åbenbare sig i realiteter, der kommer så tæt på vore individuelle forventninger som muligt.

For at dette skal kunne lykkes, beder redaktøren af dette blad om, at dets læsere må erkende nødvendigheden af at vise tole­rance overfor sådanne forhold, som ved deres første rejse og første besøg i Playa TropicaI måske ikke helt er op til deres forventninger.

Al begyndeIse er svær, og Spanien er ikke Danmark! Det er vel dybest set een af årsagerne til, at vi har valgt Spanien som stedet for vore feriehjem!

Redaktionen tror, at dette blad vil kunne blive det redskab, som rigtigt udnyttet vil hjælpe os alle til at få større ud­bytte og tilfredsstillelse af vor spanske investering.

Men hvis dette skal holde stik, er der een betingelse, som må opfyIdes:

at hvert enkelt medlem betragter sig som bladets medarbejder gennem at give redaktionen sådanne meddelelser, oplysninger og informationer, som har almindelig interesse for Playa TropicaI­ejere.

Og dette er vor bøn til Dem: lad os få Deres indlæg - hvaden­ten det drejer sig om besøgsrapporter, ønsker, klagemål, ros/ris eller forslag - skriftligt! En uhøjtidelig "råtekst" om dette eller hint er langt at fore­trække for en mundtlig (telefonisk) henvendelse. Gennem et sådant samarbejde mellem Dem og os har vi en bedre mulighed for at få fornøjelse og udbytte af vor fælles plads under sydens sol.


J.H-ST.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Et første besøg i Almuñécar
Den 23. juli 1969 var vi i Almuñécar for at besigtige vor lejlighed.
Efter aftale opsøgte vi fru Martens på Playa Tropicals kontor i Almuñécar.
Hun ledsagede os ud til Playa Tropical, der ligger smukt ved stranden.
Hele første blok var færdig, haven foran blokken var anlagt og en swimmingpool til venstre for indgangen taget i brug - 1., 2. og 3. sal var allerede beboet.
Vi beså en lejlighed på 5. sal og var glade for det vi så.
Lejligheden er dejligt indrettet: Stuen virker meget velmøbleret og hyggelig og ligeså soveværelset. Badeværelset er absolut så pragtfuldt, som vi havde ladet os fortælle. Altanen er dejlig stor og med en skøn udsigt.
Vi fik indfriet vore forventninger til lejligheden.
Foran komplekset var næsten færdigopført tre forretningslokaler, hvoraf det ene skulle være supermarked.
Var der da intet, som ikke var helt efter forventningerne? Jo, stranden! Den var noget stenet. Men man var ved at ordne den. Der var fjernet sten og den var planeret. Fru Martens fortalte, at der skulle udlægges en slags måtter for at gøre stranden mere indbydende - men vi var da i vandet,som var meget rent.

Familien Jeppesen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Måske vil det for både "gamle" og "nyere" indehavere af lejligheder i Playa Tropical også være interessant at læse Club Andalucia's tidligere sekretær og formand, Hans Chr. Gejlsbjerg's rapport om hans første tur til Almuñécar:


Hvordan  var det så?
 

Det var med en vis skepsis, jeg startede på min første ferierejse til Playa TropicaI i Almunecar den 25. ok­tober 1969.

Jeg havde hjemmefra sikret mig, at der i Almunecar var mulighed for, at jeg kunne leje mig ind på et hotel, såfremt det skulle vise sig, at Playa Tro­pical var et luftkastel.

Det har været med tilsvarende følelser, at andre medlemmer startede deres første tur.

Jeg vil prøve at trække redegørelsen for de af mine indtryk fra rejsen, der kunne tænkes at have medlemmernes interesse , op i følgende afsnit:

 

Transport fra og til Malaga lufthavn

Ankomst til Playa TropicaI (samt afrejse)

Bygninger og installationer

Indkøbsmuligheder

Restaurationer

Omgivelser og vejret


Transport fra og til Malaga Jufthavn
 

Da det er overladt til det enkelte medlem selv at finde ud af befordringsmulighederne fra Danmark til Malaga (se dog tilbud fra Raffel Rejser), og det har vist sig, at rejsearrangementer ikke omfatter befordring fra luft­havnen til Playa TropicaI, er det en stor behagelighed, at der i tilslutning til de fly, der bringer et vist antal rejsende, der har Almunecar som mål, er arrangeret befordring med bus. Denne bus holder i lufthavnen, den er let at få øje på (se efter navnet"Club Andalucia"). Pris varierende efter forventet antal rejsende og tids­punkt ca. 150 pesetas. Bussen er fra Almunecar og be­stilt af konsulent Sten Jacobson, der er fast bosat i Almunecar, og som fungerer som viceformand i Club Anda­lucia, Sverige.

Skulle der ikke være nok til en bus, er man henvist til den offentlige bus eller taxi (en taxi til Playa Tropi­caI koster ca. 1.000,- pesetas).

 

Det er derfor af største vigtighed, at man inden afrejse hjemmefra skriver til Sten Jacobson, Apartado 92, Almune­car (Granada) og meddeler ham, hvor mange og hvornår man kommer til lufthavnen.

 

Busturen virker anstrengende ovenpå flyverejsen, men det skal ikke nægtes, at det er en pragtfuld natur, man får at se på den 2 timer lange bustur.

 
 Ankomst til Playa Tropicai (samt afrejse)

 

Ved ankomsten henvender man sig til en af de 2 yndige spanske public relations girls, der sidder i hallen, og man bliver der vist hen til kontoret.

På kontoret under­skriver man en inventarfortegnelse og får lejlighed til at betale sin periodeafgift på 1.000,- pesetas.


Ved afrejse skal man erstatte evt. manglende eller ødelagte effekter samt betale et mindre beløb til gas, el, telefon samt til Playa Tropical's bus (herom senere) - alt sammen efter udnyttelsesgrad.

 

Man bliver vist op til sin lejlighed, får udleveret 2 af de 4 nøgler, der findes til hver lejlighed, og der er ikke flere formaliteter før afrejsetidspunktet, hvor lejligheden skal gennemgås sammen med en fra administra­tionen.

Vi fik udtrykkeligt at vide dernede, at man på ingen måde forventede, at lejligheden var rengjort ved afrejse, idet den alligevel skulle gøres ren, og der skulle skiftes linned.

 
Bygninger og installationer
 

Man skal vænne sig til, at installationer i Spanien ikke fungerer så pålideligt som herhjemme - det er i hvert fald flere medlemmers indtryk - men de 2 PR-piger vil gøre alt for at få udbedret evt. mangler. Det skal lige nævnes, at den ene af elevatorerne altid stoppede ved 6. sal, og at det var en almindelig foreteelse, at elevatorerne sad fast (vi mente, at det kunne skyldes stor strømbelastning på visse tidspunkter af døgnet).

Centralvarmen skulle virke nu, der skulle også være varmt vand i badeværelset, men svømmebassinet er vist endnu ikke installeret med opvarmet vand, og temperaturen i bassinet var derfor i november måned kun ca. 18 grader.

Jeg har netop i dag fået brev fra Sten Jacobson, der skriver, at der er installeret tele­foner i lejlighederne (tlf. nr. Almunecar nr. 250, 251 eller 252).

 

Der findes service til 6 personer, sengetøj til 3 og rigeligt med håndklæder til 3. Man kan få skiftet linned hver tirsdag mod en mindre betaling.

Husordenen siger, at man ikke må fjerne håndklæder fra lejligheden, så husk håndklæder til stranden. Der findes ingen kar­klud og opvaskebørste, og kanden til expressokaffe skal være i konstant funktion,for at vi nordboere skal kunne få slukket vores kaffetørst (kaffekande bør efter min opfattelse medbringes). Skulle man være 180 cm lang og derover, får man luft til fødderne om natten, men

det indretter man sig efter. Der er ikke taget hensyn til børn ved udformningen af svømmebassinet, idet dette på det laveste sted er ca. 1,60 m dybt.

 
Indkøbsmuligheder

 

Indkøb til husholdning kan foretages i supermarkedet på stedet til priser, der efter flere medlemmers opfattelse ligger op til 20% højere end i supermarkedet (på hjørnet ved havnen i Almunecar), men varer og betjening er