Club Andalucia DK´s hjemmeside

Når det regner i Spanien

Efter skybruddet i 2007 (Foto Kaj Grosen)

Hvem husker ikke skybrudet over Almuñécar i 2007, der sagdes at have været det værste i ca. 40 år.
Der må have været tænkt på det skybrud i januar 1970, der fik vedvarende betydning for Playa Tropical.

Her er J. Hastrup-Stillings beretning fra dengang:


En kølig, begsort januarnat stod min kone og jeg i 5. sals højde på gangen udenfor vores lejlighed og kiggede over på den skrå bjergside bagved Playa Tropical.
Vi kunne svagt skimte en stor oval bjerg flade, som med en uhyggelig lavtonet, susende lyd langsomt skred ned mod bjergets fod.
Vi var blevet vækket et kvarter tidligere ved et drøn, som fik mig til at tro, at det var tordenvejr, men min kone sagde: "Det er noget med bjerget".
Den næste morgen, hvor vi skulle starte vores biltur tilbage til København, så vi i morgenlyset, at en bjergklump var rutschet ned og havde ramt Playa Tropical-ejendommens fundament og slået et hjørne af muren i blok 1.
Samtidig kunne vi konstatere, at der stadigvæk gled mudder og sten ned ad bjergsiden. Det havde regnet og været koldt 3 -4 dage i forvejen og regnvandet, der konstant havde strømmet ned ad bjergsiden, havde åbenbart løsnet den eroderede del af overfladen.
Vi kunne i vor bil ikke komme op ad den sædvanlige snoede bjergvej bag om Playa Tropical, men måtte køre hen langs stranden helt frem, hvor vejen går op imellem villaerne i den østlige end og fortsatte derefter mod Motril, hvor vi drejede nordpå.
Overalt på bjergvejene lå der store og små sten, som krævede forsigtig kørsel.

Det var først ca. 14 dage efter vor hjemkomst til København, at vi gennem venner fik meddelelse om, at der i hele Andalucien havde været en nedbørsmængde, som man ikke havde set magen til i 30 år.
Den havde medført oversvømmelser i Sevilla og Cordoba og ødelæggelse af mange yderligt beliggende bjergvillaer.
For Playa Tropicals vedkommende var mudder og sten rutschet ned af bjerget i et sådant omfang, at det på bagsiden var nået op i over stuehøjde og derfra var sivet ned i kælderetagen, hvilket bl.a. medførte, at centralvarmeanlægget var gået i stå og at elevatorene ikke virkede.
Jeg kontaktede telefonisk Playa Tropicals administration og fik bekræftet, at man der var i en situation man ikke havde forudset. Der var fuld gang i oprydningsarbejdet og så længe centralvarmen ikke virkede og elevatorene ikke kørte havde man flyttet lejlighedsejere ind til Almuñécar på hotel.

Jeg har senere fået oplyst, at situationen nu er normal igen og man har lært så meget af denne erfaring, at man i øjeblikket har en vejbygningsingeniør til at projektere en betonspærremur til beskyttelse af Playa Tropicals bagside for at undgå gentagelser.

Det er mit absolutte indtryk, at denne begivenhed, som af nogle blev malet i meget dramatiske vendinger, ikke har hæmmet den fortsatte udvikling af Playa Tropical, hvor man i administrationen har gjort sit yderste for at klare de opståede problemer så effektivt og hensynsfuldt som muligt.

 
J.H-St., marts 1970
 
Centralvarmeanlægget blev bragt i funktion igen så der er varmt vand i badeværelserne, men efter opfordring besluttedes det at anskaffe et antal varmeovne i reserve, hvis der atter opstod en lignende situation.
Et samtidigt ønske om også at få etableret varmt vand i køkkenerne kunne iflg. administrationen desværre ikke opfyldes.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pr. 1. marts 1970

har Club Andalucia  63 medlemmer - et antal, der inden den 31. juli steg til 98.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


I august 1970

meddeltes det til stor glæde for alle, at man nu alligevel var ved at installere varmt vand i køkkenerne.


Det blev også meddelt, at de resterende 3 blokke i Playa Tropical anlægget var planlagt til at skulle ligge vinkelret på de 2 første og skulle indeholde TV-rum, samlingslokale med bøger og tidsskrifter, kontorer etc. samt i kælderetagen parkeringspladser til 48 biler og opbevaringsrum til lejlighedsejere.

 
Det blev jo som bekendt ikke helt som planlagt.

Det har iøvrigt været en kilde til forundring og forbavselse for medlemmer, som har været i deres lejligheder i Playa Tropical i sommer og eftersommeren og specielt de, som har reserveret og har betalt på lejligheder i blok C, at man tilsyneladende endnu ikke har taget det første spadestik til blok C.
Administrationen har oplyst, at årsagen var, at man manglede nogle officielle tilladelser, som man imidlertid var sikker på ville komme frem inden årets udgang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ved Club Andalucia's generalforsamling den 14. september 1970

blev besluttet en kontingentforhøjelse på kr. 10 så kontingentet fremover blev kr. 35 pr. år pr. lejlighedsejerfamilie.
Grosserer E. Pontoppidan blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for overpolitibetjent P. Ankjærgaard, som ønskede at fratræde.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


I november 1970

oplyste den administrerende direktør, Eduardo Ruiz Garcia, at man havde planlagt at påbegynde blok C i februar/marts 1971 og at denne blok så ville være klar til indflytning i april 1972.


Han oplyste endvidere, at der nu var opsat varmtvandshaner i køkkenerne.

Han gjorde også rede for priserne for gas, vand og el:

Gasforbruget aflæses på lejlighedens gasmåler i et antal kubikmeter, der omregnes til kilo ved at gange med 2 og betales med 20 pts. pr. kilo.

Forbruget af varmt vand aflæses på vandmåleren og betales med 20 pts. pr. kubikmeter.

Elforbruget aflæses på lejlighedens elmåler og betales med 3,5 pts pr. kw.

Rengøring af lejligheder betales med 30 pts. pr. arbejdstime.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Som et curiosum kan nævnes, at man i 1970 kunne køres i taxi fra lufthavnen i Malaga til Playa Tropical for 90 kr.
i 2010 koster den samme tur 90 € !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den 1. august 1971

havde Club Andalucia efterhånden fået 145 medlemmer.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ved Club Andalucia's generalforsamling den 19. sept. 1971

blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være kr. 35.
Formanden ønskede at fratræde.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes
Ekspeditionssekretær, cand. jur. Bo Lütze, som overtog formandsposten.
Statsaut. revisor Hans Chr. Gejlsbjerg fortsatte som sekretær og
Grosserer E. Pontoppidan som kasserer.
Som revisor genvalgtes fabrikant Hadsund,

(som havde været min nabo i Hørsholm siden 1966 uden at jeg vidste, at han havde noget med Club Andalucia at gøre.
Jeg fik først kendskab til Playa Tropical og Clubben i 1973 efter i 2 år at have spillet Whist med Hans og hans kone en gang om ugen skiftevis hos ham og hos os - vi boede i gåafstand fra hinanden.
Hans lokkede os senere med til Almuñécar og så var vi solgt!).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den 21. oktober 1971 åbnedes en ny restaurant beliggende lige ved siden af blok A.


Denne restaurant, El Meson, kan på det varmeste anbefales. Den byder på usædvanlig god mad - flot anrettet - til særdeles rimelige priser. Den daglige menu på 3 retter (frit valg mellem spisekortets 4 forretter, 2 hovedretter og 4 desserter) koster kun 100 pts. inklusive brød, rigelig vin og med en betjening, som er særdeles dygtig og meget elskværdig.
Til restauranten hører også en dejlig bar med alskens drikkevarer og hvor der serveres tapas, blot man køber et glas fadøl til 8 pts.
Der er ingen tvivl om, at denne nye restaurant vil være en betydelig attraktion for hele området.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her i slutningen af 1971

går der nu rygter om, at det nuværende bystyre i Almuñécar ønsker at fremme et anlæg af en 
kystvej ud til os, så man ikke længere skal behøve certifikat som bjergbestiger for færdes til fods mellem byen og Playa Tropical. Dette vil nok medvirke til at civilisere Playa Velilla stranden, som vi nu næsten har for os selv - til sorg for nogle og glæde for andre.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ved årsskiftet 1971/72

blev de årlige periodeafgifter for 
månedsperioderne forhøjet fra 1000 pts. til 2000 pts. og 14 dagesperioderne forhøjet fra 1000 pts. til 1250 pts.

 
Da det har vist sig, at driften af forbrugsmålerne for gas, vand og el har været for dyr - med mange reparationer - blev det i april besluttet, at betaling for gas, vand og el fremover skulle afregnes uden målere med et efter kostpris udregnet fast beløb pr. dag lejligheden blev benyttet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den 31. juli 1972

havde Club Andalucia ca. 150 medlemmer og ved generalforsamlingen den 9. oktober blev medlemskontingentet forhøjet til kr. 45 for regnskabsåret 1972/73.
Bestyrelsen fortsatte uændret.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


I december 1972 erklæredes blok C helt færdig!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I begyndelsen af 1973

meddelte den fungerende direktør for 
administrationen, Eduardo Ruiz Garcia, at han fratrådte sin stilling for at overtage en større stilling i Granada.
Som ny direktør tiltrådte Manuel Fernandez Rodrigues, som tidligere havde været bogholder og kasserer i El Meson og som senere blev kaldt 
Manolo. Han var jo en rar mand, som Club Andalucia lærte at kende som en dygtig, samvittighedsfuld og interesseret direktør med hvem der håbedes på det bedste samarbejde fremover. 🤔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Den 28. feb. 1973 modtog Club Andalucia et brev fra Playa Tropical med ordlyden:
Send penge expres - ingen varme - intet varmt van 
d. 😮
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den 31. juli 1973 havde Club Andalucia 183 medlemmer.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


I august er der endnu intet sket med hensyn til kystvejen - desværre eller heldigvis afhængig af ens indstilling dertil - men spanierne siger, at den kommer "mañana".
I Almuñécar er der lavet et dekorativt torv med en statue af en fisker.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Den 21. september 1973

holdt Club Andalucia atter generalforsamling,

hvor hele bestyrelsen genvalgtes ligesom medlemskontingentet på kr. 45 forblev uændret.
Revisor E. Hadsund ønskede ikke genvalg.
Direktør Niels Holme, Hørsholm, valgtes til ny revisor.


Medlemstallet var nu 190.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


I efteråret 1973

har swimmingpoolen været lukket af myndighederne
,
fordi den oprindeligt fejlagtigt blev søgt godkendt efter reglerne for bassiner, der deles af private familier, medens den skulle have være godkendt efter det strengere reglement, der gælder for hotellers swimmingpools. At få denne godkendelse har kostet en del ombygninger og nyanskaffelser, blandt andet stiger, tre brusere i stedet for een, anskaffelse af automatisk klorblandeanlæg samt iltapparat til brug ved evt. ulykkestilfælde.
Vejret i sidste halvdel af november og første uge af december har dog været så pragtfuldt, at man kunne bade i havet hver dag.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den 20. januar 1974

stiftedes ejerforeningen, "Comunidad de Propietarios de Apartamentos Playa Tropical y Playa Velilla"


og der valgtes en præsident for hver af de 3 blokke, det blev i
Blok A, Hans Chr. Gejlsbjerg, Hørsholm, Danmark
Blok B, Antonio Lopez Villén, Granada, Spanien
Blok C, Advokat T. Parra, Madrid, Spanien

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Den 2. og 3. februar 1974

deltog den danske præsident, Hans Gejlsbjerg, i et 
præsidentmøde i Almuñécar,
hvorfra han den 4. februar raporterer:
 
Efter at være kommet hjem fra præsident-/bestyrelsesmødet i den nydannede ejerforening for de 3 blokke på Playa Velilla skal jeg ganske kort oplyse følgende:

De tre præsidenter var informeret om mødet og havde oprindeligt givet tilsagn om deltagelse. Imidlertid blev præsidenten fra Madrid forhindret, men mødet gennemførtes af de to øvrige præsidenter, der på den samlede bestyrelses vegne enedes om alle væsentlige spørgsmål i forbindelse med varetagelsen af administrationen for de tre blokke.

Det gik op for os, at Playa Tropical S.A. efter den netop overståede generalforsamling, der vel nok var provokeret afholdt af en spansk gruppe af lejlighedsejere, ville trække sig ud af administrationen, hvilket har været en del i modstrid med den opfattelse bestyrelsen for Club Andalucia, Danmark, havde umiddelbart forud for generalforsamlingen.

Som følge heraf starter vi nu en helt ny administration for foreningen af lejlighedsejere. Denne administration kan alene være ansvarlig for perioden efter den 1. januar 1974. Playa Tropical S.A., der har betinget sig administrationsretten for perioden forud for 1974, har løbende fastsat gebyrer herfor, som dette selskab må være berettiget til fortsat at opkræve fra ejere, der pr. 1. jan. 1974 måtte være i restance, ligesom selskabet må bære samtlige udgifter vedrørende perioden indtil den 31. december 1973.
Overgangen af administrationen må ske ved en afleveringsforretning, hvor Playa Tropical S.A. kræves for en evt. erstatning for manglende vedligeholdelse etc., og hvor ejerforeningen må træffe aftale om vilkår for overtagelse af administrationslokale, personale, bus etc..

Vi starter med rensede bogføringskonti og med nul i likviditet. Som følge heraf må vi øjeblikkelig have tilført kapital, hvilket kun kan ske ved opkrævning hos lejlighedsejerne.

Vi har besluttet at udskrive opkrævning på indskud i ejerforeningen med 30% af de for 1973 gældende administrationsgebyrer, altså 375 pts. for 14 dages perioder og 600 pts. for månedsperioder. Disse indskud skal alle være betalt allersenest den 15. marts 1974 - ellers må foretagenet efter al sandsynlighed standse sine betalinger.

Disse indskud vil give ejerforeningen en arbejdskapital på ca. 1 million pts., hvilket vil være nødvendigt for at udjævne likviditetsbehov og likviditetsdækningen fra driften.

For at opnå balance i budgettet for 1974 er det nødvendigt at forhøje administrationsafgifterne med 30%, således at disse med virkning fra 15. februar 1974 vil være:

½-måneds perioder á 1.625 pts.
1- måneds perioder á 2.600 pts.

Som følge af prisstigninger er vedtaget forhøjede afgifter:

Rengøring, 75 pts. pr. time

Varmt vand, 15 pts. pr. beboet dag
Gas, 15 pts. pr. beboet dag
El, 10 pts. pr. beboet dag

Minibus, 20 pts. pr. person fra stranden til Almuñécar og omvendt,
              10 pts. pr. person fra toppen af Los Piños til Almuñécar og
               omvendt.

Vi har iværksat foranstaltninger, der skal sikre en forsvarlig forvaltning, herunder truffet aftale om løbende tilsyn fra den ene af præsidenterne, hr, Villén, der kan betegnes som virkelig forretningskyndig. 🤔

Efter dette møde, der varede fra kl. 19 den 2. februar til kl. 7 den 3. februar 1974 ser jeg frem til, at beslutningerne gerne skulle medføre en tilfredsstillende service for beboerne.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Når man i 1974

skulle til Playa Tropical
 var det mest almindelige, at man fløj til Malaga og derfra enten tog med bussen fra Malaga til Almuñécar og derfra med en taxi til Playa Tropical eller man tog en taxi fra lufthavnen direkte til Playa Tropical.
Busturen varede ca. dobbelt så lang tid som flyveturen fra København til Malaga og man kunne komme ud for, at de spanske passagerer havde både høns og ænder med. Man kørte ad en meget snoet vej gennem bjergene - en spændende og til tider dramatisk tur.
Valgte man i lufthavnen at tage en taxi, hvilket stadigvæk kostede 90 kr. for en tur til Almuñécar, tog det ca. 3½-4 timer at nå frem.
Man måtte køre op over Los Piños og ned ad vejen bag Playa Tropical da strandvejen kun var en grusvej, der endte lige efter Las Gondolas hvor bjerget gik helt ud i havet.
Der var ingen bro over Rio Verde, så man måtte i flere år - selv efter vejen var ført igennem - gå eller køre gennem vandet, hvis man ville over på den anden side. Det var iøvrigt ikke sjældent, at biler gik i stå midt i floden og måtte have kranvogn til at slæbe sig fri.
Det meste af tiden var der dog så lidt vand i floden, at den blev brugt som vej, men når det havde regnet meget oppe i bjergene kunne den ikke forceres og man måtte tage turen over Los Piños, hvis man skulle til Almuñécar fra Playa Tropical og vice versa.
Da flodlejet blev brugt til losseplads af folk op langs floden kunne man ved flodmundingen se alskens affald komme væltende ned ad den brusende flod.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Af interesse for de, der kører til Almuñécar i bil kan oplyses, at det nu i  efteråret 1974 skulle være muligt at køre på motorvej fra Barcelona til Valencia, idet denne strækning efter sigende for ganske nylig er åbnet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Den 29. august 1974

meddelte Sten Jacobson,

at vejen fra Playa Tropical nu var klar for trafik,

men dog ikke asfalteret. Desuden var der bygget en bro over Rio Verde, men ikke som en del af kystvejen.
Selv en mindre habil fodgænger kan nu til fods nå til byen på ca. 20 minutter. Det er selvsagt en stor fordel for de mange lejlighedsejere, der ikke har bil til rådighed under deres ophold dernede. Desværre er der endnu den hage ved det, at der ikke er nogen broforbindelse over floden, men det meste af året kan fodgængere dog slippe nogenlunde tørskoet over.
Årsagen til den manglende bro siges at være uenighed om et økonomisk spørgsmål mellem entreprenørfirmaet, der laver vejen og lodsejeren, der ejer grunden, hvor floden krydser vejen. Det synes dog givet, at problemet må finde sin løsning, bl.a. af hensyn til den "Marina", der er planlagt opført og afsat plads til mellem Playa Tropical og byen. Så broen kommer nok "mañana" - d.v.s. i løbet af nogen tid - ja, måske allerede i løbet af få år!

Det har dette år i efterårs- og vintersæsonen 1974/75 været et helt fantastisk godt vejr i Almuñécar, ind imellem endda med rigtigt lune aftener. Således måltes de sidste 3 dage af november 23 grader kl. 22. Dette indebærer også, at området - bortset fra vore egoistiske ferieinteresser - trænger voldsomt til regn, da det faktisk ikke har regnet rigtigt siden marts - april i fjor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I slutningen af 1974 

begyndte Almuñécar kommune at opkræve en eengangsskat af grundværdistigningen 
fra tiden mellem Playa Tropical S.A.´s køb af grunden i 1968 og lejlighedsejerenes køb af lejlighed af Playa Tropical S.A. Det var en ubehagelig overraskelse, som desværre ikke var til at komme uden om. Beløbet blev udregnet til 1.536 pts.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Med kun 14 dages varsel havde præsidenten for blok B, Villén, indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Playa Tropical y Playa Velilla til afholdelse den 2. november 1974

uden på forhånd at underrette hverken Club Andalucia eller præsidenten for blok A, Hans Gejlsbjerg, som først blev orienteret om dette ved sin ankomst til Playa Tropical den 15. oktober til sit sædvanlige feriebesøg. Han underrettede pr. telefon samme dag Club Andalucias øvrige bestyrelse, som anså et så kort varsel for uacceptabelt i fremtiden.
(Ifølge spansk lov behøves kun et varsel på 6 dage!)
Der gik rygter om, at der søgtes gennemført et "Kup" med det formål at få gennemført en ændret byrdefordeling til ugunst for bl.a. Club Andalucias medlemmer ved at lade vinterperioderne bære en større del af fællesudgifterne end sommerperioderne, der i det væsentlige ejes af spaniere.
Det korte varsel blev også anset for et forsøg på at forhindre Clubmedlemmerne i at gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlingen via indsamling af fuldmagter - en indsamling, der straks blev sat i værk.
Club Andalucia ville ikke godvilligt lade sig koble ud af den indflydelse dernede og Hans Gejlsbjerg gik til generalforsamlingen ind for følgende med hele den styrke, som medlemmerne og andre havde fremskaffet ved de ca. 650 indsamlede fuldmagter:

1. Ingen ændring af byrdefordeling mellem vinter- og sommerperioder.

2. Ingen forhøjelse af administrationsgebyret i år, da dette efter den store forhøjelse i februar og den i forbindelse hermed urimeligt store forhøjelse af dagstaksterne for gas, vand og el etc..

3. Energisk inkasso af tilgodehavender hos modvillige betalere.

Vi indestår for, at vore medlemmers interesser på generalforsamlingen vil blive varetaget på betryggende måde af Hans Gejlsbjerg.

Bo Lütze
Formand for Club Andalucia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Af en kort meddelse afsendt fra Almuñécar den 3. november 1974 fra Hans Gejlsbjerg fremgår følgende:

Det blev en meget urolig generalforsamling med snakken i munden på hinanden og tilråb og trusler svirrende i luften.

Kort fortalt blev resultatet:

1. Det af Hans Gejlsbjerg udarbejdede budget for 1975 blev vedtaget,    præsident Parras budget blev forkastet.

2. Uændret administrationsgebyr for det kommende år samt uændret byrdefordeling mellem vinter- og sommerperioder, dog blev vedtaget en stigning af dagsbetalingen for gas, vand og el fra 40 pts til 45 pts.

3. De af Gejlsbjerg udarbejdede og af Club Andalucia godkendte nye vedtægter for ejerforeningen kunne ikke vedtages, idet spansk lov kræver 100% enighed til vedtægtsændringer. Det er således indtil videre de af Playa Tropical S.A. udarbejdede vedtægter, der gælder,

4. dog med den modifikation, at stemmeret på foreningens kompetente forsamlinger ikke tilkommer de af Playa Tropical S.A. udpegede lejlighedsrepræsentanter, men derimod de enkelte periodeejere.

(Idag (2010) ved vi dog, at kun lejlighedsrepræsentanter har stemmeret iflg. spansk lov for ejerforeninger som Playa Tropical).

5. Præsidenten for blok C, senor T. Parra, ønskede at trække sig tilbage.

6. Der blev ikke valgt revisor.

7. Alle periodeejere skal have betalt deres administrationsgebyrer senest den første dag i perioden. Restanter vil ikke få adgang til lejlighederne.

Denne generalforsamling blev en regulær sejr for Club Andalucia og der rettes en hjertelig tak til alle ,der bakkede os så stærkt op, at Gejlsbjerg ved fuldmagter kunne et overbevisende flertal.
(Hvis spansk lov var bragt i anvendelse dengang var kun de fuldmagter, som kom fra lejlighedsrepræsentanter gældende - men det vidste de, som burde have vidst det åbenbart ikke).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1974 var et travlt år for Hans Gejlsbjerg,

Idet han udover at have deltaget i de to omtalte generalforsamlinger i Playa Tropical også formåede,

1. ved hjælp af det spanske turistministerium at få genåbnet swimmingpoolen, der havde været lukket i næsten et år.

2. at få "El Meson" til at ordne sit køkkenaffaldsproblem på en noget mere hygiejnisk måde end ved blot at føre dette over vejen i en rende.

3. at få etableret en flisegang med et par bænke mellem indgangene til blok A og blok B.

4. at have lavet forslag med tegninger til et administrationskontor i en af hallerne i blok B eller blok C, hvilket ville spare den store udgift til leje af den lejlighed, som hidtil havde været brugt til kontor.

(Det blev som bekendt i blok C).

5. at have udarbejdet et forslag til et sæt vedtægter for Playa Tropical, som det dog viste sig aldrig kunne vedtages på en generalforsamling, da en vedtagelse ville kræve 100% tilslutning af alle periodeejere, hvilket ikke vil kunne opnås.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Året 1974 var iøvrigt året, hvor familien Irene og Preben Mikkelsen af Hans Gejlsbjerg blev lokket til Playa Tropical for første gang og selvfølgeligt med det resultat, at vi straks måtte erhverve os en lejlighed, som vi fik skøde på hos notaren i Almuñécar.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~