Club Andalucia DK´s hjemmeside

Overdragelse af lejlighed i Playa Tropical

Overdragelse af lejlighed i Playa Tropical

Overdragelse af mine perioder i lejlighed nr. 76 i Playa Tropical

Til Club Andalucia (Mail 15.10.21)

Jeg har fornylig overdraget mine perioder i lejlighed 76 i Playa Tropical til mine to børn. Proceduren omkring overdragelsen var enkel. Måske kan det være af interesse for nogle medlemmer.

Jeg aftalte med Basi, at når vi alle tre var dernede kunne vi komme på kontoret. Jeg skrev en mail til Basi på engelsk at  "Jeg overdrager herved----osv".  Basi udskrev denne mail i tre eksemplarer, som jeg og de to nye ejere underskrev med adresse, telefonnummer og mailadresser.  Basi ændrede navnene i sit system.

Overdragelsen kunne, i flg. Basi, også ske pr. computer, men jeg foretrak personlig kontakt.

Med venlig hilsen

Benthe Riedel.